Elbil lading i Stavanger, Sandnes, Klepp, Bryne

Elbil lading skal være en trygg og sikker prosess, uten risiko fro brann. Elektriker Arne Byberg tilbyr korrekte og bra løsninger for deg og din familie med fokus på sikkerhet, trygghet og nattesøvn. Vi skaffer både selve produktet, og tar oss av installasjonen av hjemmeladeren. Elbil lading har vært svært etterspurt i Stavanger- og Sandnes-områdene de siste årene og blir stadig mer populært. I tillegg til disse områdene, tilbyr vi også løsninger for elbil lading for kunder på Klepp og Bryne. Ta kontakt med oss her, og vi gir deg vår kunnskap om hvilke løsninger som er optimale for deg. Du kan også se våre elbil ladere i nettbutikken.

Autorisert installatør av elbilladere

Det er viktig å huske på at vanlige stikkontakter ikke er lagt opp med tanke på å lade elbil, og kan ha sikkerhetsmessige utfordringer. På markedet finnes det flere ulike løsninger som vi skreddersyr for deg og din bil. Når du fyller opp bilen din med strøm, må dette gjøres slik at du overholder dagens forskrifter og normer. Vi mener at den viktigste ladestasjonen er ladestasjonen du har hjemme. Ved en oppgradering av det elektriske anlegget til riktig vern og beskyttelse for ladningen, minimerer du risikoen for brann, varmgang og personskader. Velger du oss til å installere din elbil-lader, får du utført jobben av en autorisert installatør. Du er med andre ord i trygge hender, da vi har kompetansen på å legge opp løsnnger som er i henhold til sikkerhetsmessige retninsglinjer. Skaff  elbil-lader til din elbil!

Ulike løsninger for elbil lading:

 • Riktig vern
 • Dedikert stikkontakt
 • Beskyttelse
 • Lengre ladetid
 • Opphengs mulighet av ladekabel
 • Benytter medfølgende ladekabel

Du kan lade bilen din med vanlig stikkontakt hvis anlegget er bygget for det. Da benyttes ladeledningen som ble levert med bilen. Den kalles for en Mode 2-kontakt. Maks ladestrøm vil kunne være mellom 8A og 16A, men regelverket tillater maks 10A ladestrøm ved en slik løsning.
10A på en vanlig stikkontakt kan være tilstrekkelig for noen. Dette vil avhenge av type bil og bruksmønster.

En Nissan Leaf tilkoblet en 10A stikkontakt vil under normale forhold lade 100% på 11-12 timer (ved lave temperaturer vil det kunne ta lengre tid).

Hjemmelader/Ladeboks

 • Riktig vern
 • Beskyttelse
 • Kortere ladetid
 • Fastmontert ladekabel

En hjemmelader / ladeboks er en fastmontert lader som installeres hjemme. Hjemmelader gir mulighet for høyere ladefart. Hvor raskt bilen lader avhenger av hvor mye strøm du har inn til huset, ladestasjonens kW, hvilken kontakt du bruker og hvor mye strøm bilen støtter. En hjemmelader er det mest brannsikre alternativet for elbil-lading, og er løsningen vi anbefaler.

Kostnadene for en hjemmelader varierer etter hva som trengs av oppgradering av strømnettet, byggeår for bolig, hvor langt unna sikringsskapet ladepunktet er og hvor mye effekt du vil ha. Ta kontakt med oss her om du ønsker en hjemmelader til din el-bil!
Eksempel:
En Nissan Leaf tilkoblet en 16A ladestasjon vil under normale forhold lade 100% på 6-7 timer, og halvparten av dette igjen ved lading på 32A. Dette er rask nok lading for de fleste!

Elbil lading til borettslag og sameie

Anbefalt løsning for trygg og rask elbil lading hjemme gjelder også for borettslag og sameier. I tillegg vil det ofte være behov for funksjonaliteter utover selve ladingen. Dette kan være:

 • Ønske om å begrense tilgang til lading ved nøkkelbryter eller kortløsning
 • Tilgang til ladestatistikk for fordeling av ladekostnadene til brukerne
 • Betalingsløsninger
 • Laststyring for etablering av ladestasjoner ved begrenset tilførselkapasitet

Trenger du elbil lading?

Trenger du elbil-lading til ditt borettslag i Stavanger, Sandnes, Klepp, Bryne eller andre plasser i regionen? Ta kontakt under!