Elektrikertjenester | Stavanger, Sandnes, Klepp, Bryne

Elektriker Arne Byberg tilbyr alt innen elektrikertjenester til både privatpersoner og næringsliv. Elektriske installasjoner, montering av elbilladere, skifte av sikringsskap – you name it! Ta kontakt med oss i dag!
Sikringsskap
Ditt sikringsskap er noe mer enn en oppbevaringsplass for dine batterier, nøkler, lommelykt og papir! Det er selve hjerte i ditt elektriske anlegg.
I dagens nye elektriske anlegg monteres jordfeilautomater og overspenningsvern som standard. En sjekk av ditt sikringsskap er en elektrikertjeneste som det anbefales å utføres jevnlig. Ta kontakt her om du ønsker en kontroll eller utbytte av ditt sikringsskap!
På eldre anlegg anbefales en oppgradering, da du som forbruker benytter flere pluggbare elektriske artikler (duppeditter) i dag enn det som var vanlig før. Eldre sikringsskap er ikke dimensjonert for denne økningen. En oppgradering av innmaten i ditt eldre sikringsskap til jordfeilautomater og overspenningsvern, vil øke person sikkerheten og reduserer brannfaren for deg og din familie.

Fordeler med bruk av jordfeilautomater:

  • Lavere brannfare
  • Høyere personsikkerhet
  • Bedre funksjonalitet
  • Ikke mørklagt hus
  • Økt levetid elektriske artikler

Fordeler med overspenningsvern:

  • Beskyttelse mot overspenninger på nettet
  • Forhindre skade på elektrisk utstyr
  • Mulighet for rabatt på boligforsikring

El-kontroll bolig
Ta sikkerheten til din familie på alvor, få utført en El-kontroll! Rapporter fra brannvesenet og DSB viser at en stor andel branner i norske hjem skyldes feil og mangler i elektriske installasjoner, og pluggbare elektriske komponenter.
Flere forsikringsselskaper tilbyr i dag ordninger hvor du kan få årlig rabatt på din boligforsikring, dersom du gjennomfører en el-kontroll av NEMKO sertifisert personell.