Elektriker for landbruket siden 1959 i Stavanger, Sandnes og Jæren
Vi har base på Sola og over 60 års erfaring med levering av elektriker tjenester til lokale bønder i distriktet. Våre erfarne elektrikere besitter kunnskap som gir trygghet for deg som kunde. I landbruket er man avhengig av sikker drift og unngå driftsstans. Da er det viktig å ha en samarbeidspartner som har kunnskap, erfaring og kjennskap til det elektriske anlegget i dine driftsbygninger og bolig.
Fra 2014 ble det innført skjerpende krav rundt el-kontroll med varmesøkende kamera på elektriske anlegg i landbruket. El-kontroll av driftsbygninger samt tilhørende bolig må utføres av sertifisert personell. Våre elektrikere er NEMKO sertifisert for å utføre kontrollen av det elektriske anlegget.
Har du planer om oppføring av ny driftsbygning eller utvidelse av eksisterende. Vi i Arne Byberg AS har god kjennskap til hvilke krav som stilles til det elektriske anlegget i slike bygninger. Vi kan ta oss av prosjektering, selve utførelsen, komplett dokumentasjon i henhold til myndighetskrav og påkrevd el-kontroll i årene fremover.
Elsjekk / El-kontroll
I Landbruksbygg er det store påkjenninger i form av fuktighet, støv, vibrasjoner og mekaniske belastninger. Med disse påkjenningene øker risikoen for brann og ulykker. Det elektriske anlegget må derfor ha jevnlig ettersyn av både bonde og sertifisert personell.

Elsjekk / El-kontroll

Vår NEMKO sertifiserte elektriker tar en visuell kontroll av det elektriske anlegget med måling og termografering. Her kontrolleres sikringsskap, jordingsanlegget, teknisk utstyr og elektriske maskiner. Termografering gjøres for å avdekke mulige brannfeller.

Elektronisk rapportering

Etter kontrollen registreres eventuelle feil og mangler i NEMKO sitt internkontroll system. Hvert avvik registreres med tekst og bilde. Ferdig rapport sendes til deg som kunde. Rapporten kan benyttes videre mot ditt forsikringsselskap
Når du er registrert som kunde i våre systemer tar vi kontakt for neste påkrevd El-kontroll.
Har du en driftsbygning i Stavanger, Sandnes, Klepp, Bryne eller andre plasser i regionen? Ta kontakt under for en hyggelig drøs